filée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła filée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też parfait, doigt, coton, Anglais

I.parfait (parfaite) [paʀfɛ, ɛt] PRZYMIOT.

III.parfait (parfaite) [paʀfɛ, ɛt]

1. doigt ANAT:

mettre le doigt sur qc lit, fig

Zwroty:

Anglais (Anglaise) [ɑ̃ɡlɛ, ɛz] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła filée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
filer inf
filer inf
filer inf

filée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła filée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ladder Brit
run Am

Tłumaczenia dla hasła filée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

filée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ladder Brit
run Am
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文