filet w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła filet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

9. filet RIDING (harnais):

filet mignon GASTR

faux-filet <pl faux-filets> [fofilɛ] RZECZOW. m

contre-filet, contrefilet [kɔ̃tʀəfilɛ] RZECZOW. m GASTR

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to mend a ladder in Brit

Tłumaczenia dla hasła filet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

filet w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła filet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła filet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

filet Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

filet Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文