fille w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fille w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. fille (prostituée):

fille dated
fille de joie dated
fille à matelots dated
fille perdue dated
fille publique dated, fille des rues dated
fille à soldats dated
fille soumise dated

Zobacz też vieux, superstition, jeune

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYMIOT.

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] RZECZOW. m (ż)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYSŁ.

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

old thing dated
old thing dated
old bag inf, péj
vieux croûton inf péj
vieux jeton inf
vieux schnock inf péj

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

superstition [sypɛʀstisjɔ̃] RZECZOW. ż

1. jeune (non vieux):

belle-fille <pl belles-filles> [bɛlfij] RZECZOW. ż

petite-fille <pl petites-filles> [p(ə)titfij] RZECZOW. ż

carte-fille <pl cartes-filles> [kaʀtfij] RZECZOW. ż

arrière-petite-fille <pl arrière-petites-filles> [aʀjɛʀpətitfij] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła fille w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fille w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fille w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

petite-fille <petites-filles> [p(ə)titfij] RZECZOW. ż

belle-fille <belles-filles> [bɛlfij] RZECZOW. ż

arrière-petite-fille <arrière-petites-filles> [aʀjɛʀpətitfij] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła fille w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fille Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文