fin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.fin1 (fine) [fɛ̃, fin] PRZYMIOT.

II.fin1 (fine) [fɛ̃, fin] PRZYSŁ.

Zobacz też bouche

3. bouche (organe de la parole):

1. fin:

à la fin de
la fin du monde lit, fig
à la fin
tu vas te taire à la fin! inf
tu vas te taire à la fin! inf
be quiet already! Am inf
tu m'ennuies à la fin! inf
fin de siècle péj

mi-fin <pl mi-fins> [mifɛ̃] PRZYMIOT. m

extra-fin (extra-fine) <mpl extra-fins>, extrafin (extrafine) <mpl extrafins> [ɛkstʀafɛ̃, in] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła fin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.fin(e) [fɛ̃, fin] PRZYMIOT.

II.fin(e) [fɛ̃, fin] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła fin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fin Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

fin z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文