fixe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fixe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.fixe [fiks] WYKRZYK. MILIT

I.fixé (fixée) [fikse] CZASOW. pp

fixé → fixer

II.fixé (fixée) [fikse] PRZYMIOT.

Zobacz też fixer

fixe-chaussette <pl fixe-chaussettes> [fiksʃosɛt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła fixe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fixe w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fixe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła fixe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fixe Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文