flagrant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła flagrant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

flagrant (flagrante) [flaɡʀɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła flagrant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

flagrant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła flagrant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła flagrant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

flagrant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

flagrant Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文