flammes: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła flammes: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lance-flammes, lance-flamme <pl lance-flammes> [lɑ̃sflam] RZECZOW. m

flammé (flammée) [flɑme] PRZYMIOT. TECH

Tłumaczenia dla hasła flammes: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
pennon NAUT
to be shot down in flames lit, fig

flammes: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła flammes: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lance-flammes [lɑ̃sflam] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła flammes: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

flammes: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文