foi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła foi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. foi (sincérité):

bona fide attr

Zobacz też Montagne

Tłumaczenia dla hasła foi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
foi ż
sur ma foi! dated
foi d'animal! dated

foi w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła foi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła foi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

foi Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

avoir foi en qn/qc soutenu
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文