fois w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fois w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.fois <pl fois> [fwa] RZECZOW. ż

1. fois (avec numéral):

2. fois (avec ordinal):

3. foi (sincérité):

bona fide attr

Zobacz też Montagne

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fois w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fois w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fois w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. fois (fréquence):

une fois Belg (donc)

Zwroty:

des fois inf

Tłumaczenia dla hasła fois w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fois Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文