fond w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fond w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. fond (partie inférieure):

4. fond (essence):

Zobacz też tiroir, grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

Zobacz też neige

demi-fond <pl demi-fonds> [d(ə)mifɔ̃] RZECZOW. m (spécialité)

arrière-fond [aʀjɛʀfɔ̃] RZECZOW. m

I.bas-fond <pl bas-fonds> [bɑfɔ̃] RZECZOW. m

haut-fond <pl hauts-fonds> [ˈofɔ̃] RZECZOW. m NAUT

tire-fond, tirefond <pl tire-fond, tirefonds> [tiʀfɔ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fond w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fond w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fond w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

à fond
à fond la caisse inf
être à fond de cale inf
être à fond de cale inf
au [ou dans le] fond, ... inf

haut-fond <hauts-fonds> [´ofɔ̃] RZECZOW. m

bas-fond <bas-fonds> [bɑfɔ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła fond w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fond Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

fond z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文