fondamentale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fondamentale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.fondament|al (fondamentale) <mpl fondamentaux> [fɔ̃damɑ̃tal, o] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fondamentale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fondamentale w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fondamentale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fondamentale [fɔ̃damɑ̃tal] RZECZOW. ż

fondamental(e) <-aux> [fɔ̃damɑ̃tal, o] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fondamentale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fondamentale Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文