forces w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła forces w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. force (de personne):

2. force (contrainte):

jouer en force SPORT
coup de force MILIT

3. force (puissance):

II.force [fɔʀs] PRZYSŁ. dated

II.forcer sur CZASOW. przech. obj.indir.

I.forcé (forcée) [fɔʀse] CZASOW. pp

forcé → forcer

II.forcé (forcée) [fɔʀse] PRZYMIOT.

Zobacz też forcer

II.forcer sur CZASOW. przech. obj.indir.

Tłumaczenia dla hasła forces w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

forces w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła forces w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

forcé part passé de forcer

II.forcé(e) [fɔʀse] PRZYMIOT.

Zobacz też forcer

Tłumaczenia dla hasła forces w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

forces Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

forces Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła forces w francuski»angielski słowniku

forces z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文