forme w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła forme w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. forme:

5. forme (état général):

I.formé (formée) [fɔʀme] CZASOW. pp

formé → former

II.formé (formée) [fɔʀme] PRZYMIOT.

Zobacz też former

Zobacz też jeunesse

haut-de-forme <pl hauts-de-forme> [ˈodfɔʀm] RZECZOW. m

plate-forme, plateforme <pl plates-formes, plateformes> [platfɔʀm] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła forme w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

forme w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła forme w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. forme (variante, condition physique, intellectuelle) a. ART, LIT, MUS, LING, JUR:

haut-de-forme [´od(ə)fɔʀm] RZECZOW. m inv

plateforme, plate-forme [platfɔʀm] <plates-formes> RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła forme w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

forme Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文