forte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła forte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.forte <pl forte> [fɔʀte] RZECZOW. m

eau-forte <pl eaux-fortes> [ofɔʀt] RZECZOW. ż

main-forte, mainforte [mɛ̃fɔʀt] RZECZOW. ż <pl main-forte>

I.fort (forte) [fɔʀ, fɔʀt] PRZYMIOT.

1. fort (puissant):

7. fort (ample):

II.fort (forte) [fɔʀ, fɔʀt] PRZYSŁ.

3. fort (avec force):

y aller un peu fort inf

V.fort (forte) [fɔʀ, fɔʀt]

VI.fort (forte) [fɔʀ, fɔʀt]

Zobacz też raison, partie

1. raison (motif):

il y a une raison à cela

3. raison (rationalité):

partie → parti

coffre-fort <pl coffres-forts> [kɔfʀəfɔʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła forte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

forte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła forte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.fort(e) [fɔʀ, fɔʀt] PRZYMIOT.

II.fort(e) [fɔʀ, fɔʀt] RZECZOW. m(ż)

main-forte [mɛ̃fɔʀt] RZECZOW. ż

coffre-fort <coffres-forts> [kɔfʀəfɔʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła forte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

forte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文