fortune w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fortune w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. fortune (richesse):

Zobacz też pot, audacieux

1. pot (récipient, contenu):

pot de colle lit
pot de colle fig, inf
pot à eau
water jug Brit
pot à eau
milk jug Brit
pot au noir NAUT
pot au noir fig
pot à tabac lit
pot à tabac fig, inf

I.audac|ieux (audacieuse) [odasjø, øz] PRZYMIOT.

II.audac|ieux (audacieuse) [odasjø, øz] RZECZOW. m (ż)

III.audac|ieux (audacieuse) [odasjø, øz]

fortuné (fortunée) [fɔʀtyne] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fortune w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fortune w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fortune w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fortuné(e) [fɔʀtyne] PRZYMIOT. (riche)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fortune w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fortune Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文