fossé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fossé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

7. fosse ANAT:

lift shaft Brit
fosse à purin FARM
fosse septique CONSTR
fosse de visite MOTOR, CHEMDFER

basse-fosse <pl basses-fosses> [bɑsfos] RZECZOW. ż

cul-de-basse-fosse <pl culs-de-basse-fosse> [kyd(ə)bɑsfos] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła fossé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fossé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fossé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fossé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fossé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文