fourré w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fourré w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.fourré (fourrée) [fuʀe] CZASOW. pp

fourré → fourrer

II.fourré (fourrée) [fuʀe] PRZYMIOT.

Zobacz też fourrer

fourre [fuʀ] RZECZOW. ż CH (couverture protectrice)

I.fourre-tout, fourretout <pl fourre-tout, fourre-touts> [fuʀtu] PRZYMIOT.

II.fourre-tout, fourretout <pl fourre-tout, fourre-touts> [fuʀtu] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła fourré w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fourré w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fourré w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fourre [fuʀ] RZECZOW. ż CH (taie d'oreiller, édredon)

fourre-tout [fuʀtu] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła fourré w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fourré Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文