foutre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła foutre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.foutre [futʀ] RZECZOW. m (sécrétion)

II.foutre [futʀ] WYKRZYK. dated, slang

1. foutre (faire):

foutre slang
to do bugger all Brit slang
to do fuck all vulg sl
why should I give a shit about it? slang
not to give a damn inf
not to give a shit slang

2. foutre (donner) slang:

foutre un coup à qn lit
foutre un coup à qn fig
to clout sb inf

3. foutre (mettre) slang:

to make a bloody mess Brit slang
to make a fucking mess vulg sl
foutre son pied au cul de qn vulg sl
to kick sb up the arse Brit vulg sl
foutre son pied au cul de qn vulg sl
to kick sb up the ass Am inf
to be off Brit inf
to split Am inf
fous(-moi) le camp d'ici!
get lost! inf

IV.foutre [futʀ] CZASOW. nieprzech. dated, vulgar slang (forniquer)

jean-foutre, jeanfoutre [ʒɑ̃futʀ] RZECZOW. m <pl jean-foutre> slang

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
foutre le boxon slang
to piss sb off slang

Tłumaczenia dla hasła foutre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

foutre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła foutre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

jean-foutre [ʒɑ̃futʀ] RZECZOW. m inv inf

Tłumaczenia dla hasła foutre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

foutre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to clear off Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文