frais w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła frais w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] PRZYMIOT.

II.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] PRZYSŁ.

IV.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] RZECZOW. mpl (ż)

1. frais (gén):

VII.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ]

VIII.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ]

Zobacz też dispos

beurre-frais [bœʀfʀɛ] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła frais w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

frais w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła frais w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

frais (fraîche) [fʀɛ, fʀɛʃ] PRZYMIOT.

Zwroty:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła frais w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

frais Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文