franc w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła franc w francuski»angielski słowniku

I.franc1 (franche) [fʀɑ̃, fʀɑ̃ʃ] PRZYMIOT.

II.franc1 (franche) [fʀɑ̃, fʀɑ̃ʃ] PRZYSŁ.

IV.franc1 (franche) [fʀɑ̃, fʀɑ̃ʃ]

V.franc1 (franche) [fʀɑ̃, fʀɑ̃ʃ]

franc2 (franque) [fʀɑ̃, fʀɑ̃k] PRZYMIOT.

Franc (Franque) [fʀɑ̃, fʀɑ̃k] RZECZOW. m (ż)

demi-franc <pl demi-francs> [d(ə)mifʀɑ̃] RZECZOW. m

franc-comtois (franc-comtoise) <pl francs-comtois, franc-comtoises> [fʀɑ̃kɔ̃twa, az] PRZYMIOT.

franc-bord <pl francs-bords> [fʀɑ̃bɔʀ] RZECZOW. m NAUT

franc-jeu <pl francs-jeux> [fʀɑ̃ʒø] RZECZOW. m

franc-maçonnerie <pl franc-maçonneries> [fʀɑ̃masɔnʀi] RZECZOW. ż

I.franc-maç|on (franc-maçonne) <pl francs-maçons, franc-maçonnes> [fʀɑ̃masɔ̃, ɔn] PRZYMIOT.

II.franc-maç|on (franc-maçonne) <pl francs-maçons, franc-maçonnes> [fʀɑ̃masɔ̃, ɔn] RZECZOW. m (ż)

franc-maçonnique <pl franc-maçonniques> [fʀɑ̃masɔnik] PRZYMIOT.

franc w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła franc w francuski»angielski słowniku

franc (he) [fʀɑ̃, ɑ̃ʃ] PRZYMIOT.

franc (franque) [fʀɑ̃, fʀɑ̃k] PRZYMIOT.

franc [fʀɑ̃] RZECZOW. m (monnaie)

Franc (Franque) [fʀɑ̃, fʀɑ̃k] RZECZOW. m, f

franc-maçon(ne) <francs-maçons> [fʀɑ̃masɔ̃, ɔn] RZECZOW. m(ż)

franc-tireur <francs-tireurs> [fʀɑ̃tiʀœʀ] RZECZOW. m

franc-maçonnerie <franc-maçonneries> [fʀɑ̃masɔnʀi] RZECZOW. ż

franc-parler <francs-parlers> [fʀɑ̃paʀle] RZECZOW. m

franc Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文