froide w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła froide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.froid (froide) [fʀwɑ, fʀwɑd] PRZYMIOT.

2. froid (sans chaleur):

II.froid (froide) [fʀwɑ, fʀwɑd] PRZYSŁ.

1. froid (basse température):

coup de froid METEO

V.froid (froide) [fʀwɑ, fʀwɑd]

VI.froid (froide) [fʀwɑ, fʀwɑd]

Zobacz też vengeance, souffler, grand

vengeance [vɑ̃ʒɑ̃s] RZECZOW. ż

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

pisse-froid <pl pisse-froid, pisse-froids> [pisfʀwɑ] RZECZOW. m inf

chaud-froid <pl chauds-froids> [ʃofʀwɑ] RZECZOW. m

sang-froid <pl sang-froid> [sɑ̃fʀwɑ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła froide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

froide w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła froide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

froid(e) [fʀwa, fʀwad] PRZYMIOT.

sang-froid [sɑ̃fʀwɑ] RZECZOW. m sans pl

Tłumaczenia dla hasła froide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

froide Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

froide z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文