from w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła from w francuski»angielski słowniku

CD-ROM <pl CD-ROM> [sedeʀɔm] RZECZOW. m abbr

fric-frac <pl fric-fracs>, fricfrac <pl fricfracs> [fʀikfʀak] RZECZOW. m inf

Zobacz też sueur

DOM-TOM [dɔmtɔm] RZECZOW. mpl abbr

I.froid (froide) [fʀwɑ, fʀwɑd] PRZYMIOT.

2. froid (sans chaleur):

II.froid (froide) [fʀwɑ, fʀwɑd] PRZYSŁ.

1. froid (basse température):

coup de froid METEO

V.froid (froide) [fʀwɑ, fʀwɑd]

VI.froid (froide) [fʀwɑ, fʀwɑd]

Zobacz też vengeance, souffler, grand

vengeance [vɑ̃ʒɑ̃s] RZECZOW. ż

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

pisse-froid <pl pisse-froid, pisse-froids> [pisfʀwɑ] RZECZOW. m inf

chaud-froid <pl chauds-froids> [ʃofʀwɑ] RZECZOW. m

sang-froid <pl sang-froid> [sɑ̃fʀwɑ] RZECZOW. m

from w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła from w francuski»angielski słowniku

fric-frac [fʀikfʀak] RZECZOW. m inv inf

Afro-américain(e) <afro-Américains> [afʀoameʀikɛ̃, ɛn] RZECZOW. m(ż)

afro-américain(e) <afro-américains> [afʀoameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

sang-froid [sɑ̃fʀwɑ] RZECZOW. m sans pl

froid(e) [fʀwa, fʀwad] PRZYMIOT.

from z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文