frontière w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła frontière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

frontière [fʀɔ̃tjɛʀ] RZECZOW. ż

garde-frontière <pl gardes-frontières> [ɡaʀdfʀɔ̃tjɛʀ] RZECZOW. m (personne)

poste-frontière <pl postes-frontières> [pɔstfʀɔ̃tjɛʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła frontière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

frontière w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła frontière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.frontière [fʀɔ̃tjɛʀ] RZECZOW. ż

II.frontière [fʀɔ̃tjɛʀ] APP inv

poste-frontière <postes-frontières> [pɔstəfʀɔ̃tjɛʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła frontière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

frontière Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

frontière Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文