fume w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fume w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.fumé (fumée) [fyme] CZASOW. pp

fumé → fumer

II.fumé (fumée) [fyme] PRZYMIOT.

Zobacz też fumer

fume-cigarette <pl fume-cigarette, fume-cigarettes> [fymsiɡaʀɛt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła fume w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fume w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fume w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła fume w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fume Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文