gardé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gardé w francuski»angielski słowniku

3. garde (surveillance, protection):

5. garde SPORT (position de défense):

baisser sa garde lit, fig
garde au sol MOTOR
garde à vue LAW

Zobacz też Garde à vue, Garde républicaine

1. garder (conserver, préserver):

garde-meubles, garde-meuble <pl garde-meubles> [ɡaʀdəmœbl] RZECZOW. m

garde-fou <pl garde-fous> [ɡaʀdəfu] RZECZOW. m

avant-garde <pl avant-gardes> [avɑ̃ɡaʀd] RZECZOW. ż

arrière-garde <pl arrière-gardes> [aʀjɛʀɡaʀd] RZECZOW. ż MILIT

garde-voie <pl gardes-voie> [ɡaʀdəvwa] RZECZOW. m

garde-barrière <pl garde-barrières> [ɡaʀdbaʀjɛʀ] RZECZOW. mf

garde-malade <pl gardes-malades> [ɡaʀdmalad] RZECZOW. mf

gardé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gardé w francuski»angielski słowniku

garde-malade <gardes-malades> [gaʀd(ə)malad] RZECZOW. mf

garde-côte <garde-côtes> [gaʀdəkot] RZECZOW. m

avant-garde <avant-gardes> [avɑ̃gaʀd] RZECZOW. ż ART, LIT

garde-boue [gaʀdəbu] RZECZOW. m inv

garde-chasse <gardes-chasse(s)> [gaʀdəʃas] RZECZOW. mf

garde-manger [gaʀd(ə)mɑ̃ʒe] RZECZOW. m inv

garde-barrière <gardes-barrières> [gaʀd(ə)baʀjɛʀ] RZECZOW. mf

gardé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

gardé Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文