gaz w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gaz w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.gaz <pl gaz> [ɡaz] RZECZOW. m

allume-gaz <pl allume-gaz> [alymɡaz] RZECZOW. m

camping-gaz® <pl camping-gaz> [kɑ̃piŋɡaz] RZECZOW. m (réchaud)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gaz w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gaz w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gaz w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

camping-gaz [kɑ̃piŋgɑz] RZECZOW. m inv

allume-gaz [alymgaz] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gaz w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gaz Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

usine ż à gaz

gaz z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła gaz w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文