genoux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła genoux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.genou <pl genoux> [ʒ(ə)nu] RZECZOW. m

1. genou (d'homme, animal):

III.genou <pl genoux> [ʒ(ə)nu]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła genoux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
lit, fig to be on/fall to one's knees

genoux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła genoux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła genoux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
à genoux !

genoux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文