gestion w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gestion w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gestion [ʒɛstjɔ̃] RZECZOW. ż

4. gestion INFOR (de fichiers, base de données):

gestion sociale ADMIN, POL

Tłumaczenia dla hasła gestion w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gestion w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gestion w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła gestion w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
contrôleur(-euse) m (ż) de gestion

gestion Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

contrôleur(-euse) m (ż) de gestion
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文