glacée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła glacée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.glacé (glacée) [ɡlase] CZASOW. pp

glacé → glacer

II.glacé (glacée) [ɡlase] PRZYMIOT.

Zobacz też glacer

lave-glace <pl lave-glaces> [lavɡlas] RZECZOW. m

brise-glace <pl brise-glace, brise-glaces> [bʀizɡlas] RZECZOW. m

essuie-glace <pl essuie-glaces> [esɥiɡlas] RZECZOW. m

lève-glace <pl lève-glaces> [lɛvɡlas] RZECZOW. m MOTOR

Tłumaczenia dla hasła glacée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

glacée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła glacée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła glacée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

glacée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文