gorge w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gorge w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. gorge ANAT:

tenir qn à la gorge lit
tenir qn à la gorge fig

Zobacz też couteau

couteau <pl couteaux> [kuto] RZECZOW. m

Zobacz też gorger

coupe-gorge <pl coupe-gorge, coupe-gorges> [kupɡɔʀʒ] RZECZOW. m

rouge-gorge <pl rouges-gorges> [ʀuʒɡɔʀʒ] RZECZOW. m

soutien-gorge <pl soutiens-gorge> [sutjɛ̃ɡɔʀʒ] RZECZOW. m

gorge-de-pigeon [ɡɔʀʒdəpiʒɔ̃] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła gorge w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gorge w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gorge w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gorger [gɔʀʒe] CZASOW. zwrotny soutenu (se gaver)

soutien-gorge <soutiens-gorge(s)> [sutjɛ̃gɔʀʒ] RZECZOW. m

coupe-gorge <coupe-gorge(s)> [kupgɔʀʒ] RZECZOW. m

rouge-gorge <rouges-gorges> [ʀuʒgɔʀʒ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła gorge w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gorge Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

gorge z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文