grand w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grand w francuski»angielski słowniku

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

Zobacz też voyage, scène, remède, Grande école, esprit, École, cas

3. scène (activité théâtrale):

2. esprit (cerveau):

esprit de sel dated
esprit de vin dated
spirit of wine dated

I.cas <pl cas> [kɑ] RZECZOW. m

1. cas (circonstance):

dans ou en ce cas(-là)

II.en tout cas,en tous les cas PRZYSŁ.

I.grand-angle <pl grands-angles> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡl, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡl], grand-angulaire <pl grands-angulaires> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡylɛʀ, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡylɛʀ] PRZYMIOT.

II.grand-angle <pl grands-angles> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡl, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡl], grand-angulaire <pl grands-angulaires> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡylɛʀ, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡylɛʀ] RZECZOW. m

I.grand-croix <pl grands-croix> [ɡʀɑ̃kʀwɑ] RZECZOW. m (personne)

II.grand-croix <pl grand-croix> [ɡʀɑ̃kʀwɑ] RZECZOW. ż (décoration)

I.grand-chose [ɡʀɑ̃ʃoz] ZAIMEK indéf

II.grand-chose <pl grand-chose> [ɡʀɑ̃ʃoz] RZECZOW. mf péj

grand-chantre <pl grands-chantres> [ɡʀɑ̃ʃɑ̃tʀ] RZECZOW. m

grand-duché <pl grands-duchés> [ɡʀɑ̃dyʃe] RZECZOW. m

grand-duc <pl grands-ducs> [ɡʀɑ̃dyk] RZECZOW. m

grand-guignolesque <pl grand-guignolesques> [ɡʀɑ̃ɡiɲɔlɛsk] PRZYMIOT.

grand-maman <pl grands-mamans> [ɡʀɑ̃mamɑ̃] RZECZOW. ż

grand-mère <pl grands-mères> [ɡʀɑ̃mɛʀ] RZECZOW. ż

grand w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grand w francuski»angielski słowniku

I.grand(e) [gʀɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

II.grand(e) [gʀɑ̃, ɑ̃d] PRZYSŁ.

III.grand(e) [gʀɑ̃, ɑ̃d] RZECZOW. m(ż)

grand-ducal(e) <-aux> [gʀɑ̃dykal, o] PRZYMIOT. Belg (du grand-duché de Luxembourg, luxembourgeois)

grand-duc <grands-ducs> [gʀɑ̃dyk] RZECZOW. m

grand-rue <grand-rues> [gʀɑ̃ʀy] RZECZOW. ż

grand-duché <grands-duchés> [gʀɑ̃dyʃe] RZECZOW. m

grand-angle <grands-angles> [gʀɑ̃tɑ̃gl] RZECZOW. m

grand-père <grands-pères> [gʀɑ̃pɛʀ] RZECZOW. m

grand-mère <grand(s)-mères> [gʀɑ̃mɛʀ] RZECZOW. ż

grand Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.