grand-chose w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grand-chose w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.grand-chose [ɡʀɑ̃ʃoz] ZAIMEK indéf

II.grand-chose <pl grand-chose> [ɡʀɑ̃ʃoz] RZECZOW. mf péj

Tłumaczenia dla hasła grand-chose w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.avail [Brit əˈveɪl, Am əˈveɪl] form RZECZOW.

II.add up CZASOW. [Brit ad -, Am æd -] (add up [sth], add [sth] up)

I.amount to CZASOW. [Brit əˈmaʊnt -, Am əˈmaʊnt -] (amount to [sth])

I.upstairs [Brit ʌpˈstɛːz, Am ˌəpˈstɛrz] RZECZOW.

II.upstairs [Brit ʌpˈstɛːz, Am ˌəpˈstɛrz] PRZYMIOT. attr

III.upstairs [Brit ʌpˈstɛːz, Am ˌəpˈstɛrz] PRZYSŁ.

substance [Brit ˈsʌbst(ə)ns, Am ˈsəbstəns] RZECZOW.

II.cop <part prés copping; prét, part passé copped> [Brit kɒp, Am kɑp] CZASOW. przech.

grand-chose w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grand-chose w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.valoir [valwaʀ] irr CZASOW. zwrotny se valoir

Tłumaczenia dla hasła grand-chose w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też many

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

grand-chose Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文