grands w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grands w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.grand-angle <pl grands-angles> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡl, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡl], grand-angulaire <pl grands-angulaires> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡylɛʀ, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡylɛʀ] PRZYMIOT.

II.grand-angle <pl grands-angles> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡl, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡl], grand-angulaire <pl grands-angulaires> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡylɛʀ, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡylɛʀ] RZECZOW. m

grands-parents [ɡʀɑ̃paʀɑ̃] RZECZOW. mpl

arrière-grands-parents [aʀjɛʀɡʀɑ̃paʀɑ̃] RZECZOW. mpl

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

Zobacz też voyage, scène, remède, Grande école, esprit, École, cas

3. scène (activité théâtrale):

2. esprit (cerveau):

esprit de sel dated
esprit de vin dated
spirit of wine dated

I.cas <pl cas> [kɑ] RZECZOW. m

1. cas (circonstance):

dans ou en ce cas(-là)

II.en tout cas,en tous les cas PRZYSŁ.

grand-duc <pl grands-ducs> [ɡʀɑ̃dyk] RZECZOW. m

I.grand-croix <pl grands-croix> [ɡʀɑ̃kʀwɑ] RZECZOW. m (personne)

II.grand-croix <pl grand-croix> [ɡʀɑ̃kʀwɑ] RZECZOW. ż (décoration)

I.grand-chose [ɡʀɑ̃ʃoz] ZAIMEK indéf

II.grand-chose <pl grand-chose> [ɡʀɑ̃ʃoz] RZECZOW. mf péj

grand-chantre <pl grands-chantres> [ɡʀɑ̃ʃɑ̃tʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła grands w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

grands w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grands w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grands-parents [gʀɑ̃paʀɑ̃] RZECZOW. mpl

arrière-grands-parents [aʀjɛʀgʀɑ̃paʀɑ̃] RZECZOW. mpl

I.grand(e) [gʀɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

II.grand(e) [gʀɑ̃, ɑ̃d] PRZYSŁ.

III.grand(e) [gʀɑ̃, ɑ̃d] RZECZOW. m(ż)

grand-ducal(e) <-aux> [gʀɑ̃dykal, o] PRZYMIOT. Belg (du grand-duché de Luxembourg, luxembourgeois)

grand-duc <grands-ducs> [gʀɑ̃dyk] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła grands w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

grands Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to swear blind that ... Brit inf

grands Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła grands w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem