grec w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grec w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też calendes

Grec (Grecque) [ɡʀɛk] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła grec w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

grec w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grec w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też français, français

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRZYMIOT.

grec (grecque) [gʀɛk] PRZYMIOT.

Grec (Grecque) [gʀɛk] RZECZOW. m, f

Tłumaczenia dla hasła grec w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

grec Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文