grillé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grillé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.grillé (grillée) [ɡʀije] CZASOW. pp

grillé → griller

II.grillé (grillée) [ɡʀije] PRZYMIOT.

Zobacz też griller

grille-pain <pl grille-pain, grille-pains> [ɡʀijpɛ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła grillé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

grillé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grillé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grille-pain [gʀijpɛ̃] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła grillé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

grillé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文