grippe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grippe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

to have flu Brit
grippe A MED

grippé (grippée) [ɡʀipe] PRZYMIOT. MED

grippe-sou <pl grippe-sous> [ɡʀipsu] RZECZOW. m inf

Tłumaczenia dla hasła grippe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

grippe w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grippe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grippe-sou <grippe-sous> [gʀipsu] RZECZOW. m inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła grippe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

grippe Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文