groupe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła groupe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

groupe de choc MILIT
groupe social SOZIOL

sous-groupe <pl sous-groupes> [suɡʀup] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła groupe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

groupe w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła groupe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła groupe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

groupe Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

groupe Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

groupe z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła groupe w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文