gueule w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gueule w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też plein, loup, fin2, fin1

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRZYMIOT.

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRZYSŁ.

VIII.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

IX.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

Zwroty:

elle a vu le loup hum

1. fin:

à la fin de
la fin du monde lit, fig
à la fin
tu vas te taire à la fin! inf
tu vas te taire à la fin! inf
be quiet already! Am inf
tu m'ennuies à la fin! inf
fin de siècle péj

I.fin1 (fine) [fɛ̃, fin] PRZYMIOT.

II.fin1 (fine) [fɛ̃, fin] PRZYSŁ.

brûle-gueule, brule-gueule <pl brûle-gueule, brule-gueules> [bʀylɡœl] RZECZOW. m slang

I.casse-gueule <pl casse-gueule, casse-gueules> [kasɡœl] slang PRZYMIOT.

II.casse-gueule <pl casse-gueule, casse-gueules> [kasɡœl] slang RZECZOW. m

amuse-gueule <pl amuse-gueule, amuse-gueules> [amyzɡœl] RZECZOW. m

gueule-de-loup <pl gueules-de-loup> [ɡœldəlu] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła gueule w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gueule w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gueule w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

faire la gueule à qn inf

amuse-gueule <amuse-gueule(s)> [amyzgœl] RZECZOW. m inf

brûle-gueule [bʀylgœl] RZECZOW. m inv

I.casse-gueule [kɑsgœl] inv PRZYMIOT. inf

II.casse-gueule [kɑsgœl] inv RZECZOW. m inf

Tłumaczenia dla hasła gueule w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gueule Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文