hausse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hausse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. hausse (augmentation):

2. hausse (en Bourse):

Tłumaczenia dla hasła hausse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

hausse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hausse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła hausse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

hausse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文