hauts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hauts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

haut-de-chausse, haut-de-chausses <pl hauts-de-chausses> [ˈodʃos] RZECZOW. m

haut fourneau, haut-fourneau <pl hauts(-)fourneaux> [ˈofuʀno] RZECZOW. m

I.haut (haute) [ˈo, ˈot] PRZYMIOT.

1. haut (étendu verticalement):

3. haut (dans une échelle de valeurs):

II.haut (haute) [ˈo, ˈot] PRZYSŁ.

1. haut (partie élevée):

haut phrase:

haute école lit RIDING
haute mer NAUT

Zobacz też pavé, cri

1. cri:

Hauts-de-Seine [ˈodsɛn] mpl (département)

haut-relief <pl hauts-reliefs> [ˈoʀəljɛf] RZECZOW. m

haut-fond <pl hauts-fonds> [ˈofɔ̃] RZECZOW. m NAUT

haut-commissariat <pl hauts-commissariats> [ˈokɔmisaʀja] RZECZOW. m ADMIN

haut-commissaire <pl hauts-commissaires> [ˈokɔmisɛʀ] RZECZOW. m ADMIN

Tłumaczenia dla hasła hauts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

hauts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hauts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

haut-fond <hauts-fonds> [´ofɔ̃] RZECZOW. m

haut-parleur <haut-parleurs> [´opaʀlœʀ] RZECZOW. m

haut-de-forme [´od(ə)fɔʀm] RZECZOW. m inv

haut-le-corps [´ol(ə)kɔʀ] RZECZOW. m inv

haut-le-cœur [´ol(ə)kœʀ] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła hauts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

hauts Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文