histoires w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła histoires w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. histoire (discipline):

2. histoire (récit):

4. histoire (difficulté, problème):

Zobacz też coudre

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła histoires w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

histoires w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła histoires w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

histoire-fiction <histoires-fictions> [istwaʀ fiksjɔ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła histoires w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

histoires Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文