hit-parade w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hit-parade w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hit-parade <pl hit-parades>, hitparade <pl hitparades> [ˈitpaʀad] RZECZOW. m

II.entrer [ɑ̃tʀe] CZASOW. nieprzech. + v être

1. entrer (pénétrer):

3. entrer (s'intégrer, commencer):

Tłumaczenia dla hasła hit-parade w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.fall <prét fell, part passé fallen> [Brit fɔːl, Am fɔl] CZASOW. nieprzech.

1. fall (come down):

9. fall ground → fall away

Zobacz też fall away

3. number (amount, quantity):

2. number → number off

Zobacz też number off

II.make <prét, part passé made> [Brit meɪk, Am meɪk] CZASOW. przech.

1. make (create):

faire B à partir de A

2. make (cause to be or become, render):

3. make (cause to do):

5. make (turn into):

8. make (reach, achieve):

9. make (estimate, say):

III.make <prét, part passé made> [Brit meɪk, Am meɪk] CZASOW. nieprzech.

2. make (move) → make after

to be on the make inf (gen)

Zobacz też make towards, make for, make after

I.make towards CZASOW. [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make towards [sth/sb])

hit-parade w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hit-parade w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła hit-parade w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文