homme w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła homme w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. homme (sorte d'individu):

homme de barre NAUT
homme des bois ANTHROP
homme des bois ZOOL dated
homme fort POL
homme au foyer SOZIOL
homme de journée SOZIOL
homme de presse PRESSE
homme de qualité dated
homme de troupe MILIT

Zobacz też Dieu

bon Dieu! slang
nom de Dieu! slang

sous-homme <pl sous-hommes> [suzɔm] RZECZOW. m

homme-sandwich <pl hommes-sandwichs> [ɔmsɑ̃dwitʃ] RZECZOW. m

homme-grenouille <pl hommes-grenouilles> [ɔmɡʀənuj] RZECZOW. m

homme-orchestre <pl hommes-orchestres> [ɔmɔʀkɛstʀ] RZECZOW. m lit, fig

Tłumaczenia dla hasła homme w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

homme w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła homme w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

homme-sandwich <hommes-sandwichs> [ɔmsɑ̃dwitʃ] RZECZOW. m

homme-grenouille <hommes-grenouilles> [ɔmgʀənuj] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła homme w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

homme Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

homme Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła homme w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文