idée: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła idée: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. idée (inspiration, projet):

2. idée:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła idée: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

idée: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła idée: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. idée (projet, inspiration, suggestion, opinion):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła idée: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

idée: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

search me! inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文