importants w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła importants w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.important (importante) [ɛ̃pɔʀtɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.important (importante) [ɛ̃pɔʀtɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła importants w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

importants w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła importants w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.important(e) [ɛ̃pɔʀtɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.important(e) [ɛ̃pɔʀtɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

important [ɛ̃pɔʀtɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła importants w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

importants Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文