in w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła in w francuski»angielski słowniku

I.in extremis, in extrémis [inɛkstʀemis] PRZYMIOT.

II.in extremis, in extrémis [inɛkstʀemis] PRZYSŁ.

in absentia [inabsɑ̃sja] PRZYSŁ.

in vivo [invivo] PRZYMIOT. PRZYSŁ.

I.in extenso [inɛkstɛ̃so] PRZYMIOT.

II.in extenso [inɛkstɛ̃so] PRZYSŁ.

plug-in <pl plug-in> [plœɡin] RZECZOW. m

sit-in <pl sit-in> [sitin] RZECZOW. m

in vitro [invitʀo] PRZYMIOT. PRZYSŁ.

in w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła in w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła in w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

in Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文