incroyable w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła incroyable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

incroyable [ɛ̃kʀwajabl] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła incroyable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
unreal inf, pej
unreal inf

incroyable w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła incroyable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła incroyable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

incroyable Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文