industriel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła industriel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.industr|iel (industrielle) [ɛ̃dystʀijɛl] PRZYMIOT.

II.industr|iel (industrielle) [ɛ̃dystʀijɛl] RZECZOW. m (ż)

semi-industri|el (semi-industrielle) <mpl semi-industriels> [səmiɛ̃dystʀijɛl] PRZYMIOT.

militaro-industr|iel (militaro-industrielle) <pl militaro-industriels> [militaʀoɛ̃dystʀiɛl] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła industriel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

industriel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła industriel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła industriel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

industriel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文