infection w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła infection w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

infection [ɛ̃fɛksjɔ̃] RZECZOW. ż

co-infection [koɛ̃fɛksjɔ̃] RZECZOW. ż

primo-infection <pl primo-infections> [pʀimoɛ̃fɛksjɔ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
kidney attr
lung attr , pulmonary technical

Tłumaczenia dla hasła infection w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

infection w słowniku PONS

infection Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文