infirmière w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła infirmière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

infirmière [ɛ̃fiʀmjɛʀ] RZECZOW. ż

infirmier [ɛ̃fiʀmje] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła infirmière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

infirmière w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła infirmière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła infirmière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

infirmière Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

infirmier(-ère) m (ż) de nuit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文